Venituri eligibile

Fiecare banca are propriile criterii cu privire la cuantumul venitului minim acceptat, la categoriile de venituri eligibile (tipuri venit acceptate de banca respectiva). Daca singurul venit este salariul, ai vechime la actualul angajator si nu ai avut majorari de salariu in ultimul an lucrurile sunt simple, insa daca discutam de venituri din PFA, venituri din PFA cu norma de venit (de exemplu IT-ist cu norma de venit), chirii, dividende, venituri ale navigatorilor, contracte de management, venituri din strainatate, etc. atunci lucrurile sunt mai complicate si apar diferente foarte mari de la o banca la alta.

 

Iata tipurile de venit pentru care putem gasi variante de finantare:

 

 1. Salariul obtinut de cetateni romani / straini in Romania (inclusiv munca in acord, sporurile fixe inscrise in Contractul de munca, bonuri de masa, norma de hrana)
 2. Venituri complementare salariilor
  • Indemnizatii de zbor obtinute de personalul navigant al companiilor aeriene
  • Diurne obtinute de personal diplomatic sau angajatii in calitate de soferi / alte diurne cu caracter permanent
  • Ore suplimentare / ore lucrate sambata si / sau duminica
  • Sporuri fixe / variabile care nu sunt inscrise in Contractul de munca / Registrul de evidenta al salariatilor - REVISAL insa au caracter permanent
  • Garzi / ture de noapte
  • Venituri obtinute din comisioane / bonusuri din vanzari, bonusuri / prime de calitate, performanta / de productivitate in functie de specificul fiecarei activitati
 3. Salariul si venituri complementare obtinute de cetateni romani/straini in strainatate
 4. Indemnizatie de crestere a copilului
 5. Pensii - privind limita de varsta si indemnizatii obtinute in baza unor legi speciale, anticipata, obtinute de la Casa de pensii cu caracter de permanenta obtinuta de cetatenii romani /straini in Romania / strainatate, pensii de invaliditate, de revolutionar, de urmas, pensii obtinute in baza legilor 49/1991 si 44/1994 privind veteranii de razboi
 6. Renta viagera
 7. Activitati independente - activitati comerciale (ex. Contracte prestari servicii, contracte / conventii civile - etc) -  se solicita vechime de minim 3 luni prin actualul contract si minim 12 luni vechime totala in munca
 8. Documente solicitate

  • Contract / Conventie de prestari servicii
  • Adeverinta de venit pentru ultimele 3 luni
  • Declaratia de inregistrare fiscal (Formular 070) / Declaratia privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa (Declaratia 205) / Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit (Formular 260) / Alt document justificativ de la Administratia financiara
  • Adeverinta detaliata de la angajator / platitor de venit pentru anul anterior pe 12 luni / Declaratia privind veniturile realizate in anul anterior (Formular 200) / Adeverinta de venit eliberata de Administratia Financiara
 9. Venituri obtinute de persoane care practica profesii libere - pentru exercitarea cărora sunt necesare autorizaţii, licenţe, acreditări speciale sau sunt reglementate prin legi speciale: notari, avocaţi, medici, farmacişti, medici veterinari, experţi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, arhitescti, designeri,consultanţi fiscali, traducători autorizaţi, practicieni în reorganizare şi lichidare, executori judecătoreşti, informaticieni, arhitecti
 10. Venituri obtinute de persoane care practica profesii libere in sistem norma de venit - angajati in domeniul IT
 11. Drepturi de autor
 12. Contract de mandat sau agent asigurari sau comision
 13. Indemnizatie de conducere sau cenzori
 14. Contracte de management / indemnizatii obtinute de administratorii societatilor comerciale
 15. Chirii
 16. Venituri obtinute de personal tehnic navigant
 17. Venituri obtinute de personal navigant conex - inclusiv angajati pe vase de croziera
  Documente solicitate:
  • Contracte de imbarcare sau alte forme de contracte asimilate acestora (daca in acestea nu se mentioneaza veniturile, se solicita si un alt document din partea angajatorului din care sa reiasa venitul realizat).
  • Recomandare din partea angajatorului din care sa reiasa venitul incasat
  • Contracte de imbarcare sau alte forme de contracte asimilate acestora, aferente anului anterior
 18. Venituri din dividende
 19. Venituri din dobanzi bonificate la depozite la termen
 20. Burse de studii / postuniversitare / de merit / sociale


0372 800 800