Blog / Credite

Care sunt conditiile necesare de imprumut cand ai venituri din activitati independente

Care sunt conditiile necesare de imprumut cand ai venituri din activitati independente si vrei sa obtii un credit bancar? Trebuie sa stii cateva detalii esentiale despre venituri, pondere si eligibilitate.

 

Procentul luat in calcul de majoritatea bancilor este de 100% din venituri. Baza de calcul a veniturilor realizate  se obtine din media ultimelor trei venituri nete lunare curente (din registrul de incasari si plati SAU din extras de cont/ facturi pentru categoriile de clienti care conform legii nu sunt obligati sa tina registru de incasari si plati sau din media veniturilor nete lunare din anul anterior, luand in considerare perioada lucrata in anul anterior.

 

Ca venit net lunar eligibil se ia in considerare media veniturilor curente, daca nu rezulta o crestere mai mare de 20% fata de veniturile realizate, sau daca cresterea mai mare de 20% este justificata prin documente si rezulta ca urmare a unor schimbari in activitate. Sau, un procent de 120% -  media veniturilor din anul anterior, daca rezulta o crestere mai mare de 20% nejustificata prin niciun document.

 

In acest caz, este vorba despre cresterea volumului afacerilor cu mai mult de 20% fata de anul precedent, care poate fi justificata prin: registrul de incasari si plati (ultimele  trei luni) si contracte/ acte aditionale justificative.

 

Sunt acceptate venituri din profesii liberale: medici, avocati, notari, auditori, consultanti fiscali, experti contabili, contabili autorizati, arhitecti, IT-isti si altii.

Nu sunt acceptate venituri din activitati comerciale, altele decat profesii liberale sau practicarea unei meserii, iar venitul trebuie sa fie obtinut in minimum 12 luni de continuitate.

 

Documentele necesare cerute de banci sunt:

 

- Act specific de autorizare (emis de autoritatea in drept conform legii);

 

- Certificat de inregistrare emis de registrul comertului, daca este cazul;

 

- Declaratia 205  sau decizie de impunere finala emisa pentru anul anterior incheiat sau declaratia speciala (200) privind veniturile realizate in anul anterior incheiat (daca nu e depusa, declaratia privind veniturile estimate) sau declaratia anuala de venit pt asociatiile fara personalitate juridica (204) sau decizia de impunere pentru plati anticipate pentru anul anterior incheiat si/sau pentru anul in curs (in cazul in care exista) sau certificat fiscal emis de Administratia financiara relativ la venitul net obtinut in ultimul an fiscal;

 

- Registrul de incasari si plati pe anul curent (ultimele 3 luni) daca este cazul. Clientii care, potrivit legii, nu sunt obligati sa tina registru de incasari si plati  vor presenta contractele de prestari servicii, extras de cont, facturi pe ultimele 3 luni si pe anul anterior incheiat si decizia finala de impunere pe anul anterior incheiat.
Articole recente

Urmareste-ne